Демидівський ліцей Березівської міської ради Одеської обл

Освітні програми, що реалізуються в закладі

Згідно з чинним законодавством організовано освітній процес відповідно до рівнів типових освітніх програм трьох ступенів навчання:

І ступінь
початкова освіта тривалістю чотири роки
ІІ ступінь
базова середня освіта тривалістю п’ять років
ІІІ ступінь
повна середня освіта тривалістю два роки

Освітні програми, що реалізуються в Демидівському ліцеї Березівської міської ради

Робочі навчальні плани складені на основі Типової освітньої програми

Для початкової школи:

Типова освітня програма, розроблена під керівництвом Савченко О. Я. 1 – 2 клас ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ Міністерства освіти і науки України від 12.08.2022 № 743-22

https://mon.gov.ua/storage/app/media/zagalna%20serednya/programy-1-4-klas/2022/08/15/Typova.osvitnya.prohrama.1-4/Typova.osvitnya.prohrama.1-2.Savchenko.pdf

Типова освітня програма, розроблена під керівництвом Савченко О. Я. 3- 4 клас

https://mon.gov.ua/storage/app/media/zagalna%20serednya/programy-1-4-klas/2022/08/15/Typova.osvitnya.prohrama.1-4/Typova.osvitnya.prohrama.3-4.Savchenko.pdf

Освітня програма ІІ ступеня (базова середня освіта) (для 5-6-х класів на 2023/2024 н.р.):

Освітня галузь, назва предмета

Модельна навчальна програма для 5- 6х класів НУШ

Назва

Автори

Мовно-літературна: 1.Українська мова

Модельна навчальна программа «Українська мова. 5-6 класи» для закладів загальної середньої освіти

Заболотний О.В., Заболотний В.В., Лавринчук В.П., Плівачук К.В., Попова Т.Д

2. Українська література

Модельна навчальна программа «Українська література. 5-6 класи» для закладів загальної середньої освіти

Архипова В.П., Січкар С.І., Шило С.Б.

3.Зарубіжна література

Модельна навчальна программа «Зарубіжна література. 5–6 класи» для закладів загальної середньої освіти

Ніколенко О.М., Ісаєва О.О., Клименко Ж.В., МацевкоБекерська Л.В., Юлдашева Л.П., Рудніцька Н.П., Туряниця В.

Мовно-літературна (іншомовна освіта)

1. Англійська мова

«Іноземна мова 5-9 класи» для закладів загальної середньої освіти

Редько В. Г., Шаленко О. П., Сотникова С. І., Коваленко О. Я., Коропецька І. Б., Якоб О. М., Самойлюкевич І. В., Добра О. М., Кіор Т. М

Математична

1. Математика

Модельна навчальна програма «Математика. 5-6 класи» для закладів загальної середньої освіти

Істер О.С.

Природнича

1. Пізнаємо природу

Модельна навчальна програма «Пізнаємо природу». 5-6 класи (інтегрований курс)» для закладів загальної середньої освіти

Біда Д.Д., Гільберг Т.Г., Колісник Я.І.

Громадянська та історична освіта 1.Вступ до історії України та громадянської освіти

«Україна і світ. Вступ до історії та громадянської освіти» 5-6 класи. (Інтегрований курс)

Кафтан М.В., Козороги О Г., Костюк І.А., Мудрий М.М., Селіваненко В.В.

Технологічна

1. Технології

Модельна навчальна програма «Технології 5-6 класи» для закладів загальної середньої освіти

Ходзицька І.Ю., Горобець О.В., Медвідь О.Ю., Пасічна Т.С, Приходько Ю.М.

Інформатична

1. Інформатика

Модельна навчальна програма «Інформатика. 5-6 класи» для закладів загальної середньої освіти

Ривкінд Й.Я., Лисенко Т.І., Чернікова Л.А., Шакотько В.В

Мистецька

1. Мистецтво

Модельна навчальна програма «Мистецтво. 5-6 класи» (інтегрований курс) для закладів загальної середньої освіти

Масол Л. М.,

Просіна О. В.

Фізична культура

Модельна навчальна програма «Фізична культура. 5-6 класи» для закладів загальної середньої освіти

Педан О.С., Коломоєць Г. А. , Боляк А. А., Ребрина А. А., Деревянко В. В., Стеценко В. Г., Остапенко О. І., Лакіза О. М., Косик В. М. та інші

Соціальна та здоров’язбережна

1. Здоров’я, безпека та добробут

Модельна навчальна програма «ЗДОРОВ’Я, БЕЗПЕКА ТА ДОБРОБУТ. 5-6 класи (інтегрований курс)» для закладів загальної середньої освіти

Шиян О., Волощенко О., Гриньова М., Дяків В., Козак О., Овчарук О., Седоченко А., Сорока І., Страшко С.

1.Українська мова

https://mon.gov.ua/storage/app/media/zagalna%20serednya/Navchalni.prohramy/2021/14.07/Model.navch.prohr.5-9.klas.NUSH-poetap.z.2022/Movno-literat.osv.hal/Ukr.mova.5-6-kl.Zabolotnyy.ta.in.14.07.21.pdf

2. Українська література

https://mon.gov.ua/storage/app/media/zagalna%20serednya/Navchalni.prohramy/2021/14.07/Model.navch.prohr.5-9.klas.NUSH-poetap.z.2022/Movno-literat.osv.hal/Ukr.lit.5-6-kl.Arkhypova.Sichkar.Shylo.14.07.pdf

3.Зарубіжна література

https://mon.gov.ua/storage/app/media/zagalna%20serednya/Navchalni.prohramy/2023/Model.navch.prohr.5-9.klas/Movno-literat.osv.hal/27.11.2023/Zar.lit.5-6-kl.Nikolenko.ta.in.27.11.2023.pdf

4. Англійська мова

https://mon.gov.ua/storage/app/media/zagalna%20serednya/Navchalni.prohramy/2021/14.07/Model.navch.prohr.5-9.klas.NUSH-poetap.z.2022/Inozemni.movy.5-9-kl/Inoz.mov.5-9-kl.Redko.ta.in.14.07.pdf

5. Вступ до історії України та громадянської освіти

https://mon.gov.ua/storage/app/media/zagalna%20serednya/Navchalni.prohramy/2021/14.07/Model.navch.prohr.5-9.klas.NUSH-poetap.z.2022/Hromad.ta.istor.osv.hal/Ukr.svit.vstup.do.ist.hrom.osv.5-6-kl.intehr.kurs.Kaftan.ta.in.14.07.pdf

6. Пізнаємо природу

https://mon.gov.ua/storage/app/media/zagalna%20serednya/Navchalni.prohramy/2021/14.07/Model.navch.prohr.5-9.klas.NUSH-poetap.z.2022/Prirod.osv.galuz/Pizn.pryr.5-6-kl.Bida.ta.in.14.07.pdf

7. Математика

https://mon.gov.ua/storage/app/media/zagalna%20serednya/Navchalni.prohramy/2021/14.07/Model.navch.prohr.5-9.klas.NUSH-poetap.z.2022/Matem.osv.galuz-5-6-kl/Matem.5-6-kl.Ister.14.07.pdf

8. Технології

https://mon.gov.ua/storage/app/media/zagalna%20serednya/Navchalni.prohramy/2021/14.07/Model.navch.prohr.5-9.klas.NUSH-poetap.z.2022/Tehnol.osv.gal/Tekhnol.5-6-klas.Khodzytska.ta.in.14.07.pdf

9. Мистецтво

https://mon.gov.ua/storage/app/media/zagalna%20serednya/Navchalni.prohramy/2021/14.07/Model.navch.prohr.5-9.klas.NUSH-poetap.z.2022/Mist.osv.gal/Mystetstvo.5-6-kl.Masol.Prosina.14.07.pdf

10. Інформатика

https://mon.gov.ua/storage/app/media/zagalna%20serednya/Navchalni.prohramy/2021/14.07/Model.navch.prohr.5-9.klas.NUSH-poetap.z.2022/Inform.osv.haluz.5-6-kl/Inform.5-6-kl.Ryvkind.ta.in.14.07.pdf

11. Фізична культура

https://mon.gov.ua/storage/app/media/zagalna%20serednya/Navchalni.prohramy/2021/14.07/Model.navch.prohr.5-9.klas.NUSH-poetap.z.2022/Fiz.kult.5-6.kl.Pedan.ta.in.22.08.2022.pdf

12. Здоров’я, безпека та добробут

https://mon.gov.ua/storage/app/media/zagalna%20serednya/Navchalni.prohramy/2021/14.07/Model.navch.prohr.5-9.klas.NUSH-poetap.z.2022/Sotsial.zdorovyazberezhuv.osv.haluz-5-6-kl/Zdorov.bezp.ta.dobrob.5-6-kl.Shyyan.ta.in.14.07.pdf

Перелік навчальних програм для учнів закладу загальної середньої освіти ІІ ступеня (затверджені наказами МОН від 07.06.2017 № 804 та від 23.10.2017 № 1407)

з/п

Назва навчальної програми

1. Української мова. 5-9-і класи. Програми для загальноосвітніх навчальних закладів (наказ МОН України від 07.06.2017 р. № 804)
2. Українська література. 5-9-і класи. Програми для загальноосвіт-ніх навчальних закладів (наказ МОН України від 07.06.2017 р. № 804)
3. Біологія. 6-9-і класи. Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних закладів
4. Навчальні програми: «Історія України. 5–9 класи», «Всесвітня історія. Історія України (Інтегрований курс). 6 клас», «Всесвітня історія. 7–9 класи» (наказ МОН України від 07.06.2017 р. № 804)
5. Географія. 6-9-і класи. Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних закладів(наказ МОН України від 07.06.2017 р. № 804)
6. Зарубіжна література. 5-9-і клас. Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних закладів(наказ МОН України від 07.06.2017 р. № 804)
7. Інформатика. 5-9-і класи. Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних закладів(наказ МОН України від 07.06.2017 р. № 804)
8. Математика. 5-9-і класи. Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних закладів (наказ МОН України від 07.06.2017 р. № 804)
9. Мистецтво. 5-9-і класи. Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних закладів(наказ МОН України від 07.06.2017 р. № 804)
10. Основи здоров’я. 5-9-і класи. Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних закладів(наказ МОН України від 07.06.2017 р. № 804)
11. Трудове навчання. 5-9-і класи. Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних закладів(наказ МОН України від 07.06.2017 р. № 804)
12. Фізика. 7-9-і класи. Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних закладі(наказ МОН України від 07.06.2017 р. № 804)
13. Фізична культура. 5-9-і класи. Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних закладів (колектив авторів, наказ МОН України від 23.10.2017 р. № 1407)
14. Хімія. 7-9-і класи. Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних закладів(наказ МОН України від 07.06.2017 р. № 804)
15. Іноземні мови (англійська). 5-9-і класи. Навчальна програма для спеціалізованих шкіл із поглибленим вивченням іноземних мов.

1. Української мова

https://mon.gov.ua/storage/app/media/zagalna%20serednya/programy-5-9-klas/onovlennya-12-2017/11.-ukrayinska-mova-onovlena-programa-dlya-5-9-kl.docx

2. Українська література

https://mon.gov.ua/storage/app/media/zagalna%20serednya/programy-5-9-klas/onovlennya-12-2017/na-sajt-ukrayinska-literatura-5-9-z-chervonimdoc-2.pdf

3. Зарубіжна література

https://mon.gov.ua/storage/app/media/zagalna%20serednya/programy-5-9-klas/2022/08/15/navchalna.programa-2022.zarubizhna.literatura-6-9.pdf

4. Іноземна мова (англійська)

https://mon.gov.ua/storage/app/media/zagalna%20serednya/programy-5-9-klas/programi-inozemni-movi-5-9-12.06.2017.pdf

5. Історія України. Всесвітня історія

https://mon.gov.ua/storage/app/media/zagalna%20serednya/programy-5-9-klas/2022/08/15/Navch.progr.2022.WH.HU.6-11.pdf

6. Біологія

https://mon.gov.ua/storage/app/media/zagalna%20serednya/programy-5-9-klas/onovlennya-12-2017/7-fizika.doc

7. Хімія

https://mon.gov.ua/storage/app/media/zagalna%20serednya/programy-5-9-klas/onovlennya-12-2017/10-ximiya-7-9.doc

8. Фізика

https://mon.gov.ua/storage/app/media/zagalna%20serednya/programy-5-9-klas/onovlennya-12-2017/7-fizika.doc

9. Математика

https://mon.gov.ua/storage/app/media/zagalna%20serednya/programy-5-9-klas/onovlennya-12-2017/5-programa-z-matematiki.docx

10. Мистецтво

https://mon.gov.ua/storage/app/media/zagalna%20serednya/programy-5-9-klas/onovlennya-12-2017/9-mistecztvo-5-9.docx

11. Інформатика

https://mon.gov.ua/storage/app/media/zagalna%20serednya/programy-5-9-klas/onovlennya-12-2017/8-informatika.docx

12. Фізична культура

https://mon.gov.ua/storage/app/media/zagalna%20serednya/programy-5-9-klas/2022/08/15/navchalna.programa-2022.fizichna-kultura-6-9.pdf

13. Трудове навчання

https://mon.gov.ua/storage/app/media/zagalna%20serednya/programy-5-9-klas/onovlennya-12-2017/2-trudove-navchannya-5-9.doc

14. Основи здоров’я

https://mon.gov.ua/storage/app/media/zagalna%20serednya/programy-5-9-klas/2022/08/15/Navch.progr.2022.osnovy.zdorovia-6-9.pdf

15. Географія

https://mon.gov.ua/storage/app/media/zagalna%20serednya/programy-5-9-klas/2022/08/15/navchalna.programa-2022.geography-6-9.pdf

Перелік навчальних програм для учнів 10-11 х класів

З/п

Назва навчальної програми Рівень вивчення
1.

Українська мова для загальноосвітніх навчальних закладів з українською мовою навчання Затверджено МОН України, наказ від 23.10.2017 №1407

https://mon.gov.ua/storage/app/media/zagalna%20serednya/programy-10-11-klas/2018-2019/ukr.mova.-10-11.-riven-standartu.docx

Рівень стандарту
2. Українська література для загальноосвітніх навчальних закладів Затверджено МОН України, наказ від 23.10.2017 №1407

https://mon.gov.ua/storage/app/media/zagalna%20serednya/programy-10-11-klas/2018-2019/ukr.lit.-10-11.-riven-standartu.docx

Рівень стандарту
3. Зарубіжна література для загальноосвітніх навчальних закладів Затверджено МОН України, наказ від 23.10.2017 №1407

https://mon.gov.ua/storage/app/media/zagalna%20serednya/programy-10-11-klas/2022/08/15/navchalna.programa-2022.zarubizhna.literatura-10-11-standart.pdf

Рівень стандарту
4 Іноземна мова (англійська) для загальноосвітніх навчальних закладів Затверджено МОН України, наказ від 23.10.2017 №1407

https://mon.gov.ua/storage/app/media/zagalna%20serednya/programy-10-11-klas/2018-2019/inozemni-movi-10-11-19.09.2017.pdf

Рівень стандарту
5 Всесвітня історія для загальноосвітніх навчальних закладів Затверджено МОН України, наказ від 23.10.2017 №1407

https://mon.gov.ua/storage/app/media/zagalna%20serednya/programy-5-9-klas/2022/08/15/Navchalna.programa.2022.WH.HU.6-11.pdf

Рівень стандарту
6 Історія України для загальноосвітніх навчальних закладів Затверджено МОН України, наказ від 23.10.2017 №1407

https://mon.gov.ua/storage/app/media/zagalna%20serednya/programy-5-9-klas/2022/08/15/Navchalna.programa.2022.WH.HU.6-11.pdf

Профільний рівень
7 Географія для загальноосвітніх навчальних закладів Затверджено МОН України, наказ від 23.10.2017 №1407

https://mon.gov.ua/storage/app/media/zagalna%20serednya/programy-10-11-klas/2022/08/15/navchalna.programa-2022.geography-10-11-standart.pdf

Рівень стандарту
8 Біологія і екологія для загальноосвітніх навчальних закладів Затверджено МОН України, наказ від 23.10.2017 №1407

https://mon.gov.ua/storage/app/media/zagalna%20serednya/programy-10-11-klas/2018-2019/biologiya-i-ekologiya-10-11-kl-riven-standartu-obgovorennya2.doc

Рівень стандарту
9 Хімія для загальноосвітніх навчальних закладів Затверджено МОН України, наказ від 23.10.2017 №1407

https://mon.gov.ua/storage/app/media/zagalna%20serednya/programy-10-11-klas/2018-2019/ximiya-10-11-riven-standartu.docx

Рівень стандарту
10 Фізика Фізика (за програмою авторського колективу під керівництвом ЛоктєваВ.М.) Затверджено МОН України, наказ від 24.11.2017 №1539

https://mon.gov.ua/storage/app/media/zagalna%20serednya/programy-10-11-klas/2018-2019/fizika-10-11-avtorskij-kolektiv-pid-kerivnicztvom-lokteva-vm.pdf

Рівень стандарту
11 Математика (алгебра і початки аналізу та геометрія) для загальноосвітніх навчальних закладів Затверджено МОН України, наказ від 23.10.2017 №1407

https://mon.gov.ua/storage/app/media/zagalna%20serednya/programy-10-11-klas/2018-2019/matematika.-riven-standartu.docx

Рівень стандарту
12 Захист України Затверджено МОН України та надано гриф, наказ від 03.08.2022 №698, наказ від 31.03.2020 №464 «Про внесення змін до Типової освітньої програми закладів загальної середньої освіти ІІІ ступеня»

https://mon.gov.ua/storage/app/media/zagalna%20serednya/programy-10-11-klas/2023/13.09.2023/Navchalna.programa-2023.zakhyst.Ukrayiny-10-11-standart.pdf

Рівень стандарту
13 Інформатика Затверджено МОН України, наказ від 23.10.2017 №1407

https://mon.gov.ua/storage/app/media/zagalna%20serednya/programy-10-11-klas/2018-2019/informatika-standart-10-11.docx

Рівень стандарту
14 Громадянська освіта наказ Міністерства освіти і науки України від 03 серпня 2022 року № 698

https://mon.gov.ua/storage/app/media/zagalna%20serednya/programy-10-11-klas/2022/08/15/navchalna.programa.2022.hromadyanska.osvita-10.pdf

Рівень стандарту
15 Астрономія (Авторський колектив під керівництвом Яцківа Я.Я.) https://mon.gov.ua/storage/app/media/zagalna%20serednya/programy-10-11-klas/2018-2019/astronomiya-avtorskij-kolektiv-pid-kerivnicztvom-yaczkiva-yaya.pdf Рівень стандарту

Освітня програма, що реалізується в закладі, спрямована на:

 • формування в учнів сучасної наукової картини світу;
 • виховання працьовитості, любові до природи; розвиток в учнів національної самосвідомості;
 • формування людини та громадянина, яка прагне вдосконалювання та перетворення суспільства;
 • інтеграцію особистості в систему світової та національної культури;
 • рішення задач, формування загальної культури особистості, адаптації особистості до життя в суспільстві;
 • виховання громадянськості, поваги до прав і свобод людини, поваги до культурних традицій та особливостей інших народів в умовах багатонаціональної держави;
 • створення основи для усвідомленого відповідального вибору та наступного освоєння професійних освітніх програм;
 • формування потреби учнів до самоосвіти, саморозвитку, самовдосконалення тощо.

Принципи реалізації освітньої програми:

 • забезпечення якості освіти та якості освітньої діяльності;
 • забезпечення рівного доступу до освіти без дискримінації за будь-якими ознаками, у тому числі за ознакою інвалідності;
 • розвиток інклюзивного освітнього середовища;
 • забезпечення універсального дизайну та розумного пристосування;
 • науковий характер освіти;
 • цілісність і наступність системи освіти;
 • прозорість і публічність прийняття та виконання управлінських рішень;
 • відповідальність і підзвітність органів управління освітою та закладів освіти, інших суб’єктів освітньої діяльності перед суспільством;
 • інтеграція з ринком праці;
 • нерозривний зв’язок із світовою та національною історією, культурою, національними традиціями;
 • свобода у виборі видів, форм і темпу здобуття освіти, освітньої програми, закладу освіти, інших суб’єктів освітньої діяльності;
 • гуманізм;
 • демократизм;
 • єдність навчання, виховання та розвитку;
 • виховання патріотизму, поваги до культурних цінностей українського народу, його історико-культурного надбання і традицій;
 • формування усвідомленої потреби в дотриманні Конституції та законів України, нетерпимості до їх порушення;
 • формування поваги до прав і свобод людини, нетерпимості до приниження її честі та гідності, фізичного або психічного насильства, а також до дискримінації за будь-якими ознаками;
 • формування громадянської культури та культури демократії;
 • формування культури здорового способу життя, екологічної культури і дбайливого ставлення до довкілля.

Ми використовуємо файли cookie, щоб забезпечити вам найкращі враження на нашому сайті. Продовжуючи використовувати наш сайт, ви автоматично погоджуєтеся з використанням даних технологій.Політика конфіденційності

Notifications %s New

Перейти до вмісту